CacheCrazy.Com: Hello All of my Geocaching Friends!

Wednesday, September 22, 2010

Hello All of my Geocaching Friends!

I first want to say “Thank You” for taking the time to stop by and I also want to tell you not to be a stranger here. You guys are the ones who have supported me through my geocaching experiences whether you’re a finder, hider, seeker, solver, creator, novice, expert or anything in-between, it’s you who have motivated me to continue to go for it! I love life and want to enjoy it to its maximum. Geocaching has so many things that we all love in life. So, the Blog isn’t just about geocaching (although that is the base of it) it’s also about having fun and enjoying life.

Have some fun with me and join me now and then to get caught up. Don’t forget to follow me because then I know you’re out there somewhere and I can Blog to you specifically at times. Feel free to submit to me some ideas and cool things you come across too.

I look forward to seeing you there!
Thanks,
Kevin AKA Bloodhounded

6 comments:

Troy aka TheRockBandits said...

No thank you guys for all the great caches and family time I got to spend with my family this summer. We had a blast. I hope you find the culprit that took your cache. If he is too big let me know. I have dealt with a few of these issues in my Army times. ha ha

alfred12 said...

Rob, aka Bigal437, says "Thanks" to you. You've given us another outlet to talk about Geocaching, which we all love. I hope to visit here a lot.

BLOODHOUNDED said...

Thanks Guys! Hope to see you here often.

And Troy, I just might take you up on that brother:-)

son cho said...

- Chủ nhân.

- Lão ba.

Đám người Lang Lễ, Thanh Đồng, Diễm Ma mấy ngày nay ở trong trận tìm kiếm Nhạc Thành, kết quả không có tìm được, chính mình ngược lại đều không ra được.

- Chúng ta ra ngoài nói sau.
dongtam
game mu
http://nhatroso.net/
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tư vấn luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữ
Nhạc Thành nhìn mọi người nói, nhìn thấy tất cả mọi người không có việc gì, trong lòng cũng yên tâm.

Một ngày sau, mọi người ra khỏi trận pháp tới một chỗ khe sâu, chung quanh sương mù tràn ngập, cho dù là Nhạc Thành thi triển pháp lực, cũng chỉ có thể thấy rõ ba nghìn thước mà thôi.

- Chủ nhân, người làm thế nào đem nha đầu kia mang ở tại trên người.

Bên khe sâu, Nhạc Thành cầm trữ vật giới chỉ của Xích Ngạo Tuyết ném xuống đất, nhất thời làm

sarah saad said...

شركة نقل عفش بالطائف
شركة نقل عفش بالرياض
شركة نقل عفش بينبع

sarah saad said...

نقل العفش والتخزين
شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
شركة نقل عفش بالمدينة المنورة

Post a Comment

Thanks for your comments, you mean a lot to us at CacheCrazy.Com!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...